A kurzusról

Mi fog történni?

Vissz-hang - pedagógia és szépirodalom

A kutatásban egy tízalkalmas online kurzus biztosít a pedagógusok és pedagógusnak készülő hallgatók számára szakmai fejlődésüket optimálisan támogató tanulási környezetet, az itt folyó munka a szépirodalmi művek ereje, a beszélgetések, tapasztalatcserék és a reflektív technikák segítségével mélyítheti a résztvevők szakmai önismeretét, erősítheti szakmai identitását, és adhat új irányokat a további fejlődéshez.

A pedagógus résztvevők számára a program keretét adó kurzus akkreditált pedagógus-továbbképzés, melynek a végén a 30 óra elvégzéséről a tanúsítványt kapnak. A továbbképzésen való részvétel ingyenes.

A pedagógusvégzettséggel még nem rendelkezők a kurzus (felnőttképzés) elvégzéséről szintén tanúsítványt kapnak.

A kurzust vezeti: Dobrova Zita tanár, az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója

A program neve: Vissz-hang – pedagógiai vonatkozású szépirodalmi szövegek olvasására épülő narratív-reflektív program

Az Oktatási Hivatal által kiadott
nyilvántartási szám: A/10303/2022
engedélyszám: 72/10/2022

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/002040

A program tartalmának rövid ismertetése


A program olyan neveléstudományi irányokból indul ki, melyek hangsúlyozzák a pedagógusszakmával vagy egyes pedagógiai szituációkkal, jelenségekkel kapcsolatos nézetek, hitek, előfeltevések, illetve érzelmek feltárásának, tudatosításának fontosságát a tanári hatékonyság növelésének érdekében. A képzés specialitása, hogy ehhez kiindulópontul szépirodalmi művek által bemutatott tanáralakok, pedagógiai helyzetek szolgálnak, amelyek közös, pedagógiai szempontú elemzése, értékelése során narratív és reflektív technikákkal is támogatva megtörténhet a belső tartalmak és a napi pedagógiai gyakorlat kapcsolatának feltárása, egyes pedagóguskompetenciák fejlődése. A program egyéni, páros, kiscsoportos és teljes csoportos munkaformákat is felkínál, módszertana sokban hasonlít a szakmai könyvklubokéhoz.

A tíz alkalom négy tartalmi egységre osztható. Az első foglalkozás a csoportban való megszólalás és a történetmesélés bátorságát hivatott erősíteni, illetve a résztvevők által választott fiktív tanáralakok megidézésével bevezetésként szolgál a fikció és a pedagógiai tapasztalatok összekapcsolásába.

A második, már többalkalmas egység olyan kulcsszavak köré épül, mint iskola, tudás, tanulás, tanítás, a harmadik kiemelt témái a büntetés-jutalmazás, a teljesítmény, a tehetséggondozás és a fegyelmezés, a negyediknek pedig a tanárszerep a központi fogalma, és ebben a tanárt, pedagógust különböző viszonyrendszerekbe helyező irodalmi alkotások nyújtanak kiindulópontot az egyéni és közös gondolkodáshoz, kollaboratív tudásépítéshez.

A kurzuson való részvételről

A kurzus tízalkalmas, egy-egy alkalom időkerete három tanóra, azaz egy szünetet is beleiktatva körülbelül 145 perc.
A kurzus egy online platformon, a Canvas egyes kurzusokhoz kialakított felületén és a Zoom alkalmazás segítségével zajlik. A regisztrációhoz, belépéshez minden résztvevő segítséget kap.

A kurzusra való jelentkezés feltételei

 • a kutatásban való részvétel vállalása
 • a felnőttképzési szerződésben írottak elfogadása
 • pedagógusok esetében a pedagógusvégzettség igazolása

A tanúsítvány kiadásának feltételei

 • az órák 90 százalékán való részvétel
 • reflektív napló készítése

Folyamatban lévő kurzusok

Hallgatóknak 

Hallgató 1. csoport

 • 1. alkalom: 2024. március 19., kedd 17.00-tól 19.30-ig
 • utolsó alkalom: 2024. május 21., kedd 17.00-tól 19.30-ig
 • a további tervezett időpontok itt olvashatók

Hallgató 2. csoport

 • 1. alkalom: 2024. március 14., csütörtök 17.00-tól 19.30-ig
 • utolsó alkalom: 2024. május 16., csütörtök 17.00-tól 19.30-ig
 • a további tervezett időpontok itt olvashatók

Pedagógusoknak

Pedagógusok később induló kurzusokról itt érdeklődhetnek.


A már lezajlott pedagógus-továbbképzésekkel kapcsolatos elégedettségmérések eredményeit itt találja.