Fogalmi térkép

Fogalmi térkép

A fogalmi térkép, gondolattérkép különböző fogalmak egymáshoz való viszonyát jól modellező reflektív technika. Célja "a verbálisan nehezen közelíthető struktúrák, koncepciók, azok elemeinek és kapcsolatának megragadása és megjelenítése. A fogalmi térkép készítője teljesen szabadon, saját logikája alapján strukturálja az ábrát." (Szivák, 2014, p. 66) A térkép tartalmi elemeit is maga a készítő nevezi meg, az általa fontosnak tartott fogalmakból áll az ábra.

Hivatkozott forrás: Szivák J. (2014). Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó